Cine suntem?

 

EPLUS SMART LABORATORY SRL este o societate înființată în anul 2020 care își propune să devină un important furnizor de servicii de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică.

Laboratorul de metrologie a fost înființat odată cu societatea și funcționează ca punct de lucru, cu sediul în Pitești.

Activitatea laboratorului constă în efectuarea de verificări metrologice inițiale, periodice și după reparare pentru contoare de energie electrică activă și reactivă.

Laboratorul efectuează verificări metrologice pentru contorii de energie electrică activă de clase de precizie: 0,2;0,5;1;2;A;B,C și energie reactivă de clase de precizie 1,2 și 3.

Laboratorul de metrologie a implementat și menține un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele Standardului SR EN ISO 17025:2005 ”Cerințe generale pentru competență laboratoarelor de încercări și etalonari”, cu modificările și completările ulterioare.

Laboratorul este autorizat de către Biroul Român de Metrologie Legală (autorizația nr. 004-21/25.02.2021), îndeplinind cerințele din procedurile de metrologie legală privind funcționarea laboratoarelor autorizate.

Recepția contoarelor se face individual, cu ajutorul echipamentelor moderne de scanare și programelor specifice activității de magazie.

Evidența mijloacelor de măsurare este asigurată prin softuri aflate în permanentă dezvoltare și adaptare la cerințele clienților.

 

De asemenea, laboratorul poate să ofere clienților servicii conexe precum: programarea contoarelor, ambalarea conform cerințelor clientului, transportul către client, transmiterea de fișiere logistice, etc.

Laboratorul deține o instalație trifazată, modernă, fabricată de Metertest Polonia, de precizie ridicată, ce permite verificarea contoarelor de clasa 0,2, cea mai precisă clasa de exactitate a unui contor de energie electrică.

De asemenea, laboratorul este în curs de autorizare a unei instalații monofazate, moderne, fabricate de unul dintre liderii pe piață producătorilor de echipamente de acest gen, ZERA – Germania.

Managementul laboratorului este în permanență preocupat să asigure condițiile adecvate pentru asigurarea serviciilor de calitate, și concentrat pe noi tehnologii și inovare. Laboratorul menține un contact strâns cu clienții și cooperează cu aceștia pentru a găși cele mai bune soluții la nevoile acestora. 

Laboratorul dispune de personal de specialitate, autorizat de BRML, cu o solidă pregătire profesională, cu o experiență de peste 10 ani în activitatea de verificare metrologică a contoarelor de energie electrică și motivat de realizările obținute și de perspectivele existente.

Personalul este format dintr-un colectiv implicat, generator de idei constructive, aflat în permanentă interacțiune și care urmărește satisfacerea în totalitate a cerințelor clienților prin serviciile de calitate prestate.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.