Politică de Confidențialitate


Politica de confidențialitate a E-Plus România privind datele cu caracter personal

CUPRINS

 1. Introducere
 2. Cine este operatorul de date?
 3. Cine este Responsabilul cu protecția datelor?
 4. Informațiile pe care le colectăm
 5. Cum folosim aceste informații
 6. Cum sunt partajate aceste informații
 7. Drepturile tale
 8. Alte informații
 9. Alte informații

I.     Introducere

 • Prezenta politică se aplică site-urilor, aplicației, produselor sau serviciilor noastre care fac trimitere la această politică sau care nu au o politică de confidențialitate separată (denumite colectiv „Serviciile” noastre).
 • Scopul prezentei politici de confidențialitate este de a oferi o mai bună înțelegere cu privire la următoarele aspecte:
 • informațiile pe care le colectăm;
 • cum folosim informațiile respective;
 • cum sunt partajate aceste informații;
 • drepturile tale;
 • alte noțiuni utile asociate cu confidențialitatea și securitatea.
 • Sperăm să îți faci timp pentru a citi prezenta politică. Este important să ne vizitezi frecvent pentru actualizări ale acestei politici. Dacă efectuăm modificări pe care le considerăm importante, te vom anunța trimițând o notificare și/sau te vom contacta folosind alte metode, cum ar fi e-mailul.

 

II.    Cine este operatorul de date?

 • Operatorul de date este societatea MSC Operațional S.A. cu sediul în București, Str. Vasile Cristescu nr. 12E, et. 2, Sector 2.

 

III.  Cine este Responsabilul cu protecția datelor?

 

 • În cadrul MSC Operațional S.A. – Operatorul, datele de contact ale Data Protection Officer (DPO) sunt:
 Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal Telefon:
Email:

 

IV.  Informațiile pe care le colectăm

 • Informații pe care ni le furnizezi
 • Colectăm informații despre tine in calitate de Operator sau de împuternicit al altor operatori pentru care furnizăm servicii. Aceste informații pot include, dar nu sunt limitate la: Nume și prenume, CNP, Domiciliu, număr de telefon, adresă de email și orice alte detalii care sunt necesare in vederea încheierii unor contracte sau pentru executarea contractelor asumate de tine in raport direct cu noi sau cu alți operatori care ne-au împuternicit pentru prelucrarea datelor tale.
 • De asemenea, putem colecta informații de la tine dacă soliciți informații sau asistență pentru clienți sau dacă suntem obligați prin lege să facem acest lucru.
 • Informații suplimentare colectate
 • De asemenea, putem colecta următoarele informații:
 • numele, datele de contact și mesajul dacă dorești să ne contactezi;
 • informații privind experiența ta profesionala și studiile urmate în cazul în care aplici pentru un post în cadrul .
 • paginile vizitate și conținutul vizualizat, linkurile și butoanele accesate, URL-urile vizitate înainte și după folosirea serviciului nostru. Pentru mai multe informații despre modulele cookie și modul de gestionare a acestora, consultă Politica noastră privind modulele cookie;
 • informații din baze de date ale terților, cu scopul de a ne respecta obligațiile legale.
 • Surse terțe și publice
 • Nu toate informațiile cu caracter personal pe care le deținem despre tine vor proveni întotdeauna direct de la tine. Putem colecta informații și de la terți, cum ar fi partenerii noștri, furnizorii de servicii și site-urile publice și alte autorități publice cu scopul de a ne respecta obligațiile legale.

 

V.   Cum folosim aceste informații

Prelucrăm informațiile cu caracter personal în următoarele scopuri legate de servicii și de activitățile comerciale:

 • Obligații legale și de reglementare: Este posibil să ni se solicite să folosim și să păstrăm informații cu caracter personal în scopuri legale și de conformitate, precum prevenirea, detectarea sau investigarea unei infracțiuni ori fraude. De asemenea, este posibil să utilizăm informații cu caracter personal pentru a ne îndeplini cerințele de audit intern și extern, în scopuri de securitate a informațiilor și după cum vom considera necesar sau adecvat: (a) în temeiul legislației aplicabile, care poate include legi din afara țării tale de reședință și (b) pentru a răspunde solicitărilor instanțelor de judecată, agențiilor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități din afara țării tale de reședință.
 • Obligații contractuale; Folosim informații cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, pentru verificarea identității tale, și executarea obligațiilor contractuale pe care le avem direct în raport cu tine sau în raport cu alte entități care la rândul lor se află în raporturi juridice cu tine. De asemenea, putem utiliza informațiile cu caracter personal in procesul de recrutare
 • Alte scopuri: Este posibil să ni se solicite să folosim și să păstrăm informații cu caracter personal pentru prevenirea pierderilor și pentru a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau bunurile proprii sau pe cele ale altor persoane, în conformitate cu interesele noastre legitime.

 

VI.  Cum sunt partajate aceste informații

 • În cadrul MSC Operațional S.A.

MSC Operațional S.A. poate utiliza și partaja, informațiile pe care le furnizezi și alte informații pe care le deține despre tine, în următoarele scopuri:

 • Obligații legale și de reglementare.
 • In scopul pentru care a fost împuternicit de către alți operatori cu care ai raporturi juridice.
 • In scopul realizării obligațiilor contractuale agreate împreună pentru cazurile în care există un contract încheiat în acest sens sau în scopul recrutării.
 • Furnizorii de servicii terți și partenerii noștri

MSC Operațional S.A. poate să mandateze terți care să prelucreze informațiile tale cu caracter personal, pentru a furniza servicii și/sau a realiza statistici în scopuri de cercetare, precum și în alte scopuri prevăzute de lege. Ca parte din acordurile noastre este posibil să partajăm informațiile tale către alte entități aflate în afara granițelor în principal pentru a accesa servicii IT și cloud.

 • Terți din motive legale

Vom partaja informații cu caracter personal în situațiile în care considerăm că este necesar acest lucru, pentru a ne conforma obligațiilor legale și a răspunde solicitărilor din partea agențiilor guvernamentale, inclusiv autoritățile de aplicare a legii și alte autorități publice, care pot include astfel de autorități din afara țării tale de reședință;  

VII.   Drepturile tale

În temeiul Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în calitate de persoană vizată, ai o serie de drepturi, care sunt detaliate mai jos. Unele dintre acestea se aplică numai în situații specifice și sunt calificate sub anumite aspecte prin derogări în legislația privind protecția datelor. Te vom informa în răspunsul nostru la solicitarea ta dacă ne bazăm pe orice derogări de acest tip.

 • Accesul la datele cu caracter personal: Ai dreptul să soliciți o copie a informațiilor cu caracter personal pe care le deținem despre tine. Dacă dorești să faci o astfel de solicitare, consultă secțiunea Contact pentru informații despre modul în care ne poți contacta. În solicitarea pe care ne-o trimiți, trebuie să incluzi informații adecvate pentru a te identifica și orice alte date relevante care ne vor ajuta în mod rezonabil să-ți îndeplinim solicitarea. Solicitarea ta va fi procesată în cel mai scurt timp posibil.
 • Corectarea datelor cu caracter personal: Ne poți solicita să rectificăm sau să corectăm orice date cu caracter personal pe care le prelucrăm despre tine și care sunt incorecte.
 • Dreptul de retragere a consimțământului: În cazul în care ne bazăm pe consimțământul tău pentru a-ți prelucra datele cu caracter personal, ai dreptul să-ți retragi consimțământul respectiv. Retragerea se face printr-o solicitare scrisă din partea ta, la adresa de email:
 • Dreptul la ștergere: Ne poți solicita să-ți ștergem datele cu caracter personal când nu există niciun motiv întemeiat pentru continuarea prelucrării. Acest drept se aplică numai în situația în care exercitarea acestuia nu este în conflict cu îndeplinirea unor obligații legale ori cu interesul legitim în conservarea unor drepturi litigioase. Solicitarea de ștergere se face prin completarea formularului disponibil la www.eplusromania.ro / sau prin transmiterea unui email la adresa protectiadatelor@eplusromania.ro .
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Acest drept îți permite să-ți obții datele cu caracter personal, pe care ni le-ai furnizat cu consimțământul tău sau care ne-au fost necesare pentru a ne îndeplini atribuțiile legale, într-un format care îți permite să transferi respectivele date cu caracter personal către altă organizație. Ai dreptul de ne solicita să-ți transferăm datele cu caracter personal direct către cealaltă organizație, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor cu caracter personal: În anumite situații, ai dreptul de a ne solicita să suspendăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Când suspendăm prelucrarea datelor tale cu caracter personal, ni se va permite în continuare să-ți stocăm datele cu caracter personal, dar pentru orice altă prelucrare a acestor informații va fi necesar consimțământul tău, sub rezerva anumitor derogări.
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor cu caracter personal: Ai dreptul să te opui utilizării de către noi a datelor tale cu caracter personal care sunt prelucrate. Cu toate acestea, putem să îți prelucrăm în continuare datele cu caracter personal, în pofida opunerii tale, când există motive legitime ori legale întemeiate să procedăm astfel sau când trebuie să-ți prelucrăm datele cu caracter personal în legătură cu orice acțiune în justiție.
 • Drepturi legate de procesul decizional automatizat și crearea de profiluri: Ai dreptul de a nu te supune unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automatizată (fără implicare umană), când respectiva decizie produce un efect legal sau te afectează semnificativ în alt mod. Acest drept înseamnă că ne poți solicita să implicăm unul dintre angajații sau reprezentanții noștri în procesul decizional. Suntem mulțumiți că nu luăm decizii automatizate de acest fel.
 • Dreptul de a depune o plângere la Companie și/sau la Autoritatea competentă privind protecția datelor (ANSPDCP).

 

 • Dreptul de a vă adresa justiției.

 

VIII.  Alte informații

 • Păstrarea datelor cu caracter personal

Păstrăm datele cu caracter personal atât timp cât avem nevoie de ele în mod rezonabil, în scopuri legale. Te rugăm să reții că, în anumite situații, ni se poate solicita să-ți păstrăm informațiile pe o perioadă nedeterminată. Vom lua toate măsurile necesare pentru a asigura menținerea confidențialității informațiilor pe perioada păstrării acestora.

 • Securitatea datelor cu caracter personal

Recunoaștem că securitatea online și protecția datelor este un domeniu de importanță vitală pentru toți clienții noștri, așa că pentru noi este important ca tu să ai încredere în securitatea datelor tale personale înainte de înregistrarea unui cont. Ne angajăm să utilizăm măsuri de securitate pentru a-ți proteja informațiile împotriva accesării de către persoane neautorizate și pentru a preveni prelucrarea, dezvăluirea, distrugerea, pierderea, modificarea și deteriorarea accidentală sau ilicită. Abordarea noastră se concentrează pe prevenirea riscurilor. Pentru a ne ajuta în această privință, utilizăm pseudonimizarea și criptarea ori de câte ori este posibil, pentru a reduce impactul oricăror eventuale accidente. Deoarece securitatea anumitor comunicări prin intermediul internetului nu este asigurată complet, nu putem garanta securitatea informațiilor pe care le divulgi folosind conexiunea la internet. Accepți implicațiile inerente în materie de securitate în momentul în care folosești internetul, iar MSC Operațional S.A. nu va accepta nicio răspundere pentru niciun fel de pierderi sau daune directe, de consecință, accidentale, indirecte sau punitive care apar dintr-o astfel de situație.  

IX.  Alte informații

Pentru orice solicitări legate de informațiile tale cu caracter personal sau oricare dintre drepturile sus-menționate, te rugăm să ne contactezi în unul dintre următoarele moduri:

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.