Invitație de participare – Cerere de ofertă pentru execuție lucrări – CONSTRUIRE HALĂ RECICLARE ANVELOPE UZATE”

MSC RUBBER RECYCLING S.R.L.  cu sediul social în Strada Delea Veche nr 24, corp A, modul 3.1 etaj 7, sector 2, București, având Codul Unic de Înregistrare 44536753, telefon 0722.221.375, email florin.ciobanu@eplusromania.ro, vă invită să prezentați oferta dumneavoastră de bunuri pentru realizarea proiectului de investiții „CONSTRUIRE HALA RECICLARE ANVELOPE UZATE”, proiect finanțat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie, cu modificările și completările ulterioare, Schema de ajutor de stat inclusă în Programul „Ajutoare de stat pentru finanțarea proiectelor pentru investiții” din cadrul bugetului Ministerului Finanțelor Publice.

Obiectul contractului:                    Achiziție lucrări de construcții aferente proiectului de investiții „CONSTRUIRE HALĂ RECICLARE ANVELOPE UZATE”

Durata contractului:                       Se va constitui prin durata de execuție la care se va adăuga durata alocată perioadei de garanție a lucrărilor, dar nu mai târziu de data semnării procesului verbal de recepție finală.

Durata de execuție:                        Maxim 7 luni

Garanția de bună execuție:            10% din prețul Contractului fără TVA și se va constitui pentru o perioadă de minim 24 de luni

Garanția de participare:                  Nu se solicită

Tipul procedurii:                               în 1 etape: Ofertare (inclusiv Calificare)

Criteriul de atribuire:                       Prețul cel mai scăzut

Modul de depunere al ofertelor: Ofertele se vor depune în format fizic la sediul social al MSC RUBBER RECYCLING S.R.L. din Strada Delea Veche nr 24, corp A, modul 3.1 etaj 7, sector 2, București

Adresa la care se trimit solicitările de clarificări:             marius.mateescu@eplusromania.ro   

Data și ora până la care pot fi solicitate clarificări:     07.03.2023 ora 13:00

Data și ora până la care se pot depune ofertele:         13.03.2023, ora 13:00

Data și ora deschiderii ofertelor:                                    13.03.2023, ora 15:00

Valoarea supusă licitației:                                              6.800.305,37 Lei fără TVA

 

Instrucțiunile pentru ofertanți și specificațiile tehnice se regăsesc în Documentația de ofertare, Caietul de sarcini și proiectul tehnic de execuție care pot fi solicitate la adresa de e-mail marius.mateescu@eplusromania.ro.

 

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.