GDPR

Notificare procesare date cu caracter personal

Cu privire la procesarea datelor cu caracter personal, raportat la prevederile art.14 din Regulamentul European privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 2016/679, vă aducem la cunoștință următoarele:

Datele de contact ale MSC Operațional S.A., ca operator de date cu caracter personal, sunt adresa: Str. Ing. Vasile Cristescu nr. 12E, et. 2, ap. 3, sector 2, pagina de internet: www.eplusromania.ro/GDPR, datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt: protectiadatelor@eplusromania.ro.

Totodată, vă informăm că:

a) Scopul procesării datelor Dvs. cu caracter personal este acela de a încheia și realiza obligațiile contractuale, precum și în scopuri de marketing;

b) Categoriile de date cu caracter personal procesate sunt după caz, următoarele: Nume și prenume, CNP, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresă de email, serie contor, adresa de consum;

c) Categoriile de destinatari ai datelor Dvs. cu caracter personal sunt după caz, următoarele: organele statului, parteneri interni sau externi ai MSC Operațional S.A., localizați în țară sau străinătate, inclusiv furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de audit, furnizori de servicii juridice ori după caz, furnizori de servicii și echipamente tehnice;

d) Datele personale vor fi păstrate până la realizarea scopului și atâta timp cât MSC Operațional S.A. justifică un interes legitim pentru păstrarea acestora;

e) Interesele legitime ale MSC Operațional S.A. vizează efectuarea de analize statistice/actuariale și raportări interne sau către alte entități, prevenirea fraudelor și a plăților nejustificate, asigurarea măsurilor de securitate necesare, conservarea drepturilor litigioase și marketing-ul direct;

f) Fără a afecta interesul legitim al MSC Operațional S.A. sau al celor pe care MSC Operațional S.A. îi reprezintă puteți solicita, accesul la datele cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, având dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor;

g) în situația în care datele Dvs. cu caracter personal sunt procesate de MSC Operațional S.A. în baza consimțământului Dvs. exprimat în relația cu alte entități, aveți dreptul să retrageți respectivul consimțământ direct în relația cu MSC Operațional S.A.;

h) Aveți dreptul de a depune o plângere în scris la MSC Operațional S.A. și/sau la Autoritatea competentă pentru protecția prelucrării datelor cu caracter personal;

i) Datele Dvs. au fost obținute de la firmele partenere de afaceri, respectiv furnizorii de utilități;

j) Procesarea datelor nu se realizează prin intermediul unui sistem decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Acest site folosește cookie-uri pentru o mai bună experiență de vizitare. Prin continuarea navigării, ești de acord cu modul de utilizare a acestor informații.